2021 janvāra maratona sākums. Pirmās divas dienas (LV)

 

Lūgšana ar gavēni janvāra sākumā. Nu, cik tas ir loģiski un stratēģiski svarīgi. It īpaši šajā trakajā laikā, kad sabrūk parastās standarta paradigmas. Kad pasaule tik strauji mainās. 

Kad pazemes valsts pēkšņi nekaunīgi sāk līst ārā, mēģinot mums diktēt savu zemisko neopagānismu. Pat murgos mēs nevarējām iedomāties, ka šodien viņi atklāti pielūdz Luciferu un pienes tam cilvēku upurus. Un tas, kurš mēģināja atklāt šo sātanisko biedrību, viņi nolēma samīdīt, nobloķēt visos sociālajos tīklos un saraut gabalos. 

Tas nekad nav noticis vēsturē. Mūsu acu priekšā notiek lieliskas demokrātijas un vārda brīvības bēres, un tādā valstī kā Amerika. 

Šīs kaujas un to seku atbalsis neizbēgami nonāks līdz mūsu reģioniem. Esmu pārliecināts, ka Kungs nav ieinteresēts lai šīs izmaiņas, mūs pārsteigtu nesagatavotus. Esmu pārliecināts, ka preventīvas atklāsmes ir mūsu drošība un aizsardzība. Viņa pamācība miera laikā garantē mums mieru bēdu dienās. 

Kur vēl mēs varam saņemt šīs svarīgās instrukcijas, ja ne dziļas pazemības laikā. Gavēņa un lūgšanas laikā.

«Ja pilsētā pūš tauri, vai ļaudis tad lai nesabītos? Vai var gadīties pilsētā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt? Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem. Lauva rūc, kurš gan lai nebaidītos? Dievs Tas Kungs ir runājis, kas gan tad lai nepravietotu?» (Āmosa 3:6-8).

Divas dienas pagāja kā vienā mirklī. Šos dievkalpojumus varat noskatīties šeit. Viņi atšķiras viens no otra. Ja pirmais bija dziļi personisks, tad otrais dievkalpojums pārvērtās par izglītības platformu un garīgo cīņu. 

Viss, ko mēs darām pēc Viņa gribas, nebūs smags pienākums vai mokoša nasta. Es vēlos izteikt visdziļāko pateicību tiem, kas mums pievienojušies. Lai Dievs tevi svētī!!! Kopā mēs esam spēks!!! Un vēl priekšā piecas svētīgas dienas!!! 


Комментарии

Популярные сообщения